Covid-19

Vår högsta prioritet för besökare, medarbetare och samarbetspartners är trygghet och säkerhet. Därför följer vi löpande myndigheternas uppdateringar angående Coronaviruset.

Vi tar situationen på största allvar och följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens anvisningar med att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 50 personer.

Förbudet gäller tills vidare och vi kommer fatta beslut angående kommande arrangemang löpande.

Ni kan läsa mer om beslutet på www.regeringen.se och om uppmaningen på www.folkhalsomyndigheten.se.

Biljettköpare till inställt arrangemang kommer att få mail från biljettdistributören till den mailadress de angett vid köptillfället.

Situationen ligger utanför vår kontroll och regeringen är tydlig, detta är inte en rekommendation eller förslag utan ett beslut som vi inte kan påverka.

För våra skyldigheter att eventuellt genomföra arrangemanget, inklusive biljettköparens rättigheter gällande återbetalning, hänvisar vi till de allmänna villkoren. Ni bör särskilt uppmärksamma villkorens reglering kring force majeure som innebär att i en sådan extraordinär situation som vi nu tyvärr befinner oss i har du som kund inte har rätt till återbetalning.

Vi inväntar vidare information från regering och försäkringsbolag.
Vi hoppas på förståelse från Er sida.

Planerar du att besöka något av våra arrangemang och känner sjukdomssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall du stanna hemma samt kontakta sjukvården 1177.

Vi arbetar med att få en helhetsblick över våra kommande arrangemang.
Våra arrangemang ska alltid vara en trygg och säker plats att besöka!